Araştırma Alanları

  • Biyoenformatik

  • Bilgi Mühendisliği

  • Bilgisayar Öğrenimi

  • Metin/Doküman İşleme