Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Preparation of Photocatalytic Materials for Water Clarification via Organic Waste

Journal of the Turkish Chemical Society, Section B: Chemical Engineering, cilt.1, sa.1, ss.81-90, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar