Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • İşletme

  • Pazarlama

  • Yönetim ve Organizasyon

  • Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi

  • Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

  • Eğitim

  • Yabancı Diller Eğitimi

  • İngilizce Eğitimi