Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2016 1. Yaşam Bilimleri Sempozyumu

    Katılımcı

    Kayseri, Türkiye

Burslar

  • 2013 - Devam Ediyor 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

    TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 109

h-indeksi (WOS): 3