Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

From a ‘border city’ to a ‘buffer city’: Changing urban life and its effects on urban heritage in Kilis

Shifting Cities: Urban Heritage in the 21st Century, New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 14 Kasım 2015, ss.1