Genel Bilgiler

Biyografi

Burak Asiliskender, Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Profesör ve Mimarlık (kurucu) Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2011 yılında kurulan Argeus Mimarlık’ın ortakları arasındadır.

Mimarlıkta lisans çalışmasını Yıldız Teknik Üniversitesi’nde; bina bilgisi programında yüksek lisans ve mimari tasarım programında doktora çalışmalarını ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

‘Modern’ mimarlık tasarım yaklaşımı ve tarihi, Cumhuriyet sonrası modernleşme ve sanayileşme uygulamaları, kimlik ve kültür politikaları ile üzerine çalışmakta; Mimari tasarım ve kuramı üzerine dersler vermektedir. Erken Cumhuriyet dönemi modernleşme ve sanayileşme süreci, modernlik, kimlik, yer ve mekan üzerine yayınlanmış çeşitli ulusal ve uluslararası makale ve bildirileri ve derleme kitabı bulunmaktadır.  Mimari tasarım ve kuramı üzerine dersler vermektedir.

Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası’nın AGÜ olarak yeniden işlevlendirilmesi ve restorasyonu aşamalarının tasarım ve uygulama süreçlerinin müellifleri arasındadır.

TOL Mimarlık Kültürü Dergisi’nin yayın koordinatörlüğünü yapmıştır. Docomomo (International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern Movement), EAHN (European Architectural Historians Network) ve TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) uluslararası üyesidir. 

Web of Science Researcher ID P-3342-2017

Kurum Bilgileri

Birim
Mimarlık Fakültesi
Bölüm
Mimarlık
Ana Bilim Dalı
Mimarlık