Genel Bilgiler

Biyografi

Sümeyra Bengisu Akkurt lisans eğitimini İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tam burslu olarak  2019 yılında tamamladı. Aynı yıl, Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bilimleri Tezli Yüksek Lisans programına tam burslu olarak kabul edildi. COVID-19 salgınının neden olduğu tehditlerin bilime olan güveni ve komplo teorilerine inancı nasıl etkilediği üzerine yüksek lisans tezi çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca,  COVID-19 küresel salgınının psiko-sosyal etkilerinin ağ analizi perspektifinden incelendiği TÜBİTAK destekli bir araştırmada bursiyer olarak çalışmıştır. 2020 yılında Abdullah Gül Üniversitesi'ne Araştırma Görevlisi olarak katılan Akkurt'un sosyal psikoloji alanındaki araştırma ilgilerini genel olarak sosyal kimlik kuramı, önyargı ve ayrımcılık, gruplar arası ilişkiler, olumlu sosyal davranışlar ve kolektif eylem oluşturmaktadır.