Araştırma Alanları

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  • Enerji

  • Güç Sistemlerinin Analizi

  • Enerji İletimi ve Dağıtımı

  • Yenilenebilir Enerji

  • Güç Elektroniği

  • Güç Aygıtları (trafolar, reaktörler, şalt teçhizatı v.b.)

  • Güç Kalitesi

  • Mühendislik ve Teknoloji