The effect of Game-Based Learning in Lean Production and Lean Six Sigma Training


Öğrenci: Burcu Kurt

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Muhammed Sütçü

Eş Danışman: Elif Bengü