Kamusal Odak Olarak Kent Meydanları


Ayten A. M., Özer N.

Şehir Plancıları Odası Planlama dergisi yayını, no.3, pp.96-103, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)