"16.-19.Yüzyıllarda İpek Üretimine bağlı olarak Bursa Kentinde Mekansal Gelişim Olgusu”


AYTEN A. M. , Aşıkkutlu H.

Ege Mimarlık, cilt.2013, sa.4, ss.21-27, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Derleme
  • Cilt numarası: 2013 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Ege Mimarlık
  • Sayfa Sayıları: ss.21-27

Özet

Kentler ve kent içindeki mekânların değişimi ve dönüşümü; tarihsel süreç içinde ele alındığında kentleri etkileyen en önemli unsurlardır. Bursa kenti; Osmanlı Devletinin kuruluşunda, başkentlik yapmış ve günümüzde de önemli kentlerimizden biri durumundadır. Bu çalışma kapsamında; 16. yüzyıldan itibaren ipek üretimine dayalı bir gelişme gösteren ve 19. Yüzyılda doruk noktasına ulaşan ipekçiliğin mekânsal yapıyı nasıl değiştirdiği ve dönüştürdüğü üzerinde durulmuştur. İpek Yolunun Anadolu’dan geçmesi ve Bursa’nın bu güzergâh üzerinde bulunması, kenti ve kentteki ekonomik yaşamı etkileyen önemli bir unsur olmuştur. Tarih boyunca, bu ekonomik yapıya göre gelişen ve çeşitlenen bir merkez ve bu merkez içinde yer alan farklı işlevdeki yapıların da rolü dikkat çekicidir.