TRAFİKTE SÜRÜCÜ DAVRANIŞI VE DİNDARLIK İLİŞKİSİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ*


Ayten A. M.

ERCIYES UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE, vol.36, no.1, pp.33-59, 2022 (Peer-Reviewed Journal)