“ The Historical Processes of Streets in Terms of Design Approaches, the Case of Ankara Sakarya Street”


Murat Z., Akyüz S.

4th International Conference of Urban Studies on Economy and Urbanisation, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.698-727

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.698-727
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada dünyada sokağa geçmişten günümüze atfedilen anlamın ve işlevin değişiminin

sokak tasarımı bağlamında literatür taraması yer almaktadır. Bu incelemelerden çıkan sonuçların,

Ankara Sakarya Caddesi ve çevresi örneklemi kapsamında ele alınarak Türkiye’de sokağın tarihsel

akış bağlamında değişim süreçlerine ışık tutmak amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Sakarya Caddesinin tarihi süreçlerini incelemek için yapılan literatür taramasının

yanı sıra, Sakarya Caddesinin ve çevresinin mevcut durumunu anlamak için sokak ve çevresi

boyunca işlev analizi, fiziksel durum analizleri ve sokak kullanıcıları ile derinlemesine görüşmeler

yapılmıştır.

Kentleri oluşturan en büyük kamusal mekânlar olan sokakları anlamak ve sağlıklı kentsel çevreler

tasarlamak için, ilk önce tarihsel süreçler içerisinde sokağın ele alınış biçimlerini ve sokağa

atfedilen önemi anlamak büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda çıkan bulguları Sakarya

Caddesi ve çevresi üzerinden irdeleyerek de Türkiye’nin bu süreçlerdeki durumu analiz edilmiştir.

Sonuç olarak; Türkiye’deki sokak tasarım süreçleri dünyanın izlediği süreçlere geriden gelerek

adapte olmakla birlikte, bir kısım 1960 sonrası Avrupa ve Amerika’da gündeme gelen yaya

öncelikli tasarım yaklaşımlarını kısmen benimsemiştir. Diğer kısım ise sanayileşme sürecindeki

araç öncelikli sokak tasarım anlayışlarını benimsemiştir. Bütüne bakıldığında, Türkiye sokağa

atfedilen önem ve tasarım süreçleri bağlamında dünyanın oldukça gerisinde kalmış ve teknoloji

çağının getirdiği yeni teknolojik gelişmelere uygun şekilde entegre olması gereken ulaşım sistemi

anlayışları henüz gündeme gelmemiştir.