THE IDENTIFICATION OF NEGATIVE EFFECTS OF CARBON EMISSIONS IN UTILITYFUNCTION


MUĞALOĞLU E. , BİLGİLİ F.

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ONENVIRONMENTAL RESEARCHESAND TECHNOLOGY, 8 - 12 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri