Dış İlişkiler Kapsamında Avrupa Birliği’nin Tüzel Kişiliği ve Lizbon Antlaşması


Creative Commons License

BÜYÜKTANIR D.

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, cilt.7, ss.87-110, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 27
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS
  • Sayfa Sayısı: ss.87-110

Özet

Dış İlişkiler Kapsamında Avrupa Birliği’nin Tüzel Kişiliği ve Lizbon Antlaşması
Derya BÜYÜKTANIR1∗
ÖZET
Bu makale Avrupa Birliği’nin tüzel kişiliğini dış ilişkiler kapsamında incelemektedir. Çalışmada, Avrupa bütünleşmesinin başlamasından Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içindeki gelişmeler ve Birliğin yapısal özellikleri ele alınmaktadır. Ayrıca üye devletler ve Birlik açısından Birliğin uluslararası örgütlere katılımı, bu örgütlerdeki temsili ve uygulamada karşılaşılan sorunlar incelenmektedir. Lizbon Antlaşması öncesinde tüzel kişiliğe sahip olan Avrupa Topluluğu Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi ile kaldırılmış ayrıca yetki katalogu getirilerek kurumsal değişikliklere gidilmiştir. Denilebilir ki Avrupa Birliği artık tüzel bir kişiliğe sahip olarak bu konuda hukuki boyutta yaşanan sorunlarla muhatap olmayacaktır. Fakat bu değişimin, Birliğin siyasi olarak dış politikada tek ses olmasını ve temsil konularında yaşanan sorunları ne derece çözeceği ve siyasi yönden uluslararası arenadaki mevcut pozisyonunu ne derece değiştirebileceği tartışmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Dış İlişkiler, Tüzel Kişilik, Temsil, Lizbon Antlaşması.