Dış İlişkiler Kapsamında Avrupa Birliği’nin Tüzel Kişiliği ve Lizbon Antlaşması


Creative Commons License

BÜYÜKTANIR D.

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, vol.7, no.27, pp.87-110, 2010 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 27
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.87-110
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

Legal Personality of the European Union in the Context of External Relations and the Lisbon Treaty
ABSTRACT
This paper examines the European Union’s legal personality in terms of external relations. The developments from the onset of the European integration till the Lisbon Treaty and the structural characteristics of the Union are analyzed in this paper. The Union’s participation and representation in international organizations and the third countries and the problems encountered during the implementation process are examined. The legal personality of the former European Community was abolished with the Lisbon Treaty which took force in 2009. Treaty also contains a catalogue of competence that has brought about some structural changes. As a legal entity the European Union after the Lisbon Treaty will no longer be the object of some problems related with its legal personality. But the extent to which these changes can lead to orchestrated behavior in external politics and solve the problems of representation is highly doubtful.
Keywords: European Union, External Relations, Legal Personality, Representation, Lisbon Treaty.

Dış İlişkiler Kapsamında Avrupa Birliği’nin Tüzel Kişiliği ve Lizbon Antlaşması
Derya BÜYÜKTANIR1∗
ÖZET
Bu makale Avrupa Birliği’nin tüzel kişiliğini dış ilişkiler kapsamında incelemektedir. Çalışmada, Avrupa bütünleşmesinin başlamasından Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içindeki gelişmeler ve Birliğin yapısal özellikleri ele alınmaktadır. Ayrıca üye devletler ve Birlik açısından Birliğin uluslararası örgütlere katılımı, bu örgütlerdeki temsili ve uygulamada karşılaşılan sorunlar incelenmektedir. Lizbon Antlaşması öncesinde tüzel kişiliğe sahip olan Avrupa Topluluğu Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi ile kaldırılmış ayrıca yetki katalogu getirilerek kurumsal değişikliklere gidilmiştir. Denilebilir ki Avrupa Birliği artık tüzel bir kişiliğe sahip olarak bu konuda hukuki boyutta yaşanan sorunlarla muhatap olmayacaktır. Fakat bu değişimin, Birliğin siyasi olarak dış politikada tek ses olmasını ve temsil konularında yaşanan sorunları ne derece çözeceği ve siyasi yönden uluslararası arenadaki mevcut pozisyonunu ne derece değiştirebileceği tartışmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Dış İlişkiler, Tüzel Kişilik, Temsil, Lizbon Antlaşması.