İşletmelerin Metaverse Evrenlerinde Markalaşması: Dijitalleşmenin Avatar Ekonomisi Açısından Analizi


Sarı C., Torun R.

International Conference on Digital Business, Management and Economics, Mersin, Turkey, 9 - 11 September 2022, pp.229-230

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.229-230
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

With the widespread use of the internet and related technologies since the 1990s, it has been observed that most businesses attach importance to digital communication through their Web pages in order to maintain communication with their existing customers, to attract the attention of their target customers and to improve their branding processes by increasing inclusiveness. Then, they took steps towards announcing their brands to wider customers by taking part in social media channels, which were the practices of the period called Web 2.0.

 

Nowadays, in the period called Web 3.0 triggered by Blockchain technology, it is viewed that a new brand communication has started with Crypto Assets and Non-Fungible Tokens (NFT) and Metaverse (Other Universe) technologies. In particular, companies that create brand strategies for the masses who experience virtual universes with their personalized identities called Avatars and spend time in these universes find creating new and different experiences in their focus.

 

Avatar Economy, which was created for clothes, accessories and new experiences produced for avatars and attracting more and more people's attention day by day with the trend it has caught, appears as a digital asset in general, although it shows different features in different virtual universes.

 

This study focuses on the new branding ecosystem of businesses shaped around Avatars and discusses the future of this ecosystem in terms of the branding efforts of businesses by determining the history of the Avatar economy and the point it has already reached.

 

Keywords: Branding, Web 3.0, Metaverse, NFT, Avatar

1990’lı yıllardan itibaren internetin ve ilişkili teknolojilerin yaygınlaşması ile çoğu işletmenin, mevcut müşterileri ile iletişimi sürdürmek, hedef kitlelerinin ilgisini çekmek ve kapsayıcılığı artırmak suretiyle markalaşma süreçlerini iyileştirmek için Web sayfaları vasıtasıyla dijital iletişime önem verdikleri gözlenmiştir. Ardından Web 2.0. adı verilen dönemin uygulamaları olan sosyal medya kanallarında yer alarak markalarını daha geniş kitlelere duyurma yolunda adımlar atmışlardır.

Günümüze ise Blokzincir teknolojisinin tetiklediği Web 3.0 adı verilen dönemde Kripto Varlıklar ve Non-Fungible Token’lar (NFT) ve Metaverse (Öteki Evren) teknolojileri ile yeni bir marka iletişiminin başladığı gözlenmektedir. Özellikle sanal evrenleri Avatar adı verilen kişiselleştirilmiş kimlikleri ile deneyimleyen ve bu evrenlerde vakit geçiren kitleler için de marka stratejisi oluşturan firmaların odak noktasında ise yeni ve farklı deneyimler oluşturmak buluyor.

 

Avatarlar için üretilen kıyafetler, aksesuarlar ve yeni deneyimler için oluşturulan ve yakaladığı trend ile günden güne daha çok kişinin ilgisini çeken Avatar Ekonomisi, farklı sanal evrenlerde farklı özellikler göstermekle birlikte genel olarak birer dijital varlık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışma ise işletmelerin Avatarlar etrafında şekillenen yeni markalaşma ekosistemine odaklanmakta ve Avatar ekonomisinin tarihçesini ve geldiği noktayı tespit ederek bu ekosistemin işletmelerin markalaşma çalışmaları açısından geleceği tartışmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Markalaşma, Web 3.0, Metaverse, NFT, Avatar