Effect of sleeper spacings in high speed track lines having different subgrade conditions on the vertical deformation behavior of the track line


Fedakar H. I.

7. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 18 April 2022, pp.878

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.878
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

Balastlı demiryolu hatlarında trenin hareketinden dolayı balast, alt balast ve taban zemini tabakaları

hareket eden tekerlek yüküne (HETY) maruz kalmaktadır. Statik tekerlek yükü ile kıyaslandığında hatta

daha fazla düşey deformasyona sebep olan HETY’nin etkisi yüksek hızlı tren hatlarında (V≥250 km/h)

daha da artmaktadır. Bu nedenle yüksek hızlı tren hatlarındaki uygun travers aralığının belirlenmesinde

HETY’nin etkisi göz önüne alınmalıdır. Bu çalışmada farklı taban zemini koşullarına (iyi ve zayıf) sahip

yüksek hızlı tren hatlarında (V=250 km/h) kullanılacak olan farklı travers aralıklarının (500, 550, 600,

650, 700 ve 750 mm) hattın HETY altındaki düşey deformasyon davranışına etkisi PLAXIS 2D (V21)

programı ile araştırılmıştır. Trenin bir tam geçişinden kaynaklanan HETY için yükleme izinin oluşturulmasında

Winkler kiriş yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca yükleme izi oluşturulurken farklı travers aralıkları

için Amerikan Demiryolu Mühendisliği ve Yol Bakım Derneği tarafından önerilen farklı yük

dağılımı katsayıları da kullanılmıştır (500 mm için %43,8, 550 mm için %46,7, 600 mm için %49,7, 650

mm için %52,6, 700 mm için %55,6 ve 750 mm için %58,7). Analiz sonuçlarına göre; zayıf ve iyi taban

zemini koşullarında travers aralıkları sırasıyla 650 ve 700 mm’ye kadar arttıkça yük dağılımı katsayısından

dolayı tek traverse aktarılan tekerlek yükündeki artışa rağmen hatta meydana gelen düşey deformasyonlar

azalmaktadır. Diğer yandan daha geniş travers aralıklarında ise (>650 mm zayıf taban zemini

ve >700 mm iyi taban zemini) artan yük dağılımı katsayısından dolayı düşey deformasyonlar artmaktadır.

Sonuç olarak zayıf ve iyi taban zemini koşullarına sahip balastlı yüksek hızlı tren hatları için en

uygun travers aralıkları sırasıyla 650 mm ve 700 mm olarak belirlenmiştir.