Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının CBS Tabanlı Afet Bilgi Sistemi KABİS Tasarımı ve Ön Bulgular


TATAR O., GÜRSOY H., ALTUNEL E., AKYÜZ H. S. , TOPAL T., SEZEN T. F. , ...Daha Fazla

Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2007

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye