Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının CBS Tabanlı Afet Bilgi Sistemi KABİS Tasarımı ve Ön Bulgular


TATAR O., GÜRSOY H., ALTUNEL E., AKYÜZ H. S., TOPAL T., SEZEN T. F., ...More

Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Abdullah Gül University Affiliated: No