Toplumsal İnşacı Yaklaşım ve Avrupa Bu¨tu¨nleşmesinin Açıklanmasına Katkıları


BÜYÜKTANIR D.

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, vol.14, no.2, pp.1-24, 2016 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-24
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

Social constructivist approach attained an important place within international relations discipline after 1980’s. Constructivists expressed the importance of normative factors and structures besides the material elements and emphasized the identity in formation of action and interests and asserted that “agent” and the "structure" were constituted mutually. Constructivism focuses on social ontological elements such as inter-subjective meaning, norms, rules, institutions, discourse and communicative action. By this way it prevents these constructivist qualifications to be degraded to epistemological matter and also constitutes a starting point for the researches carried out on the European integration. Because, analyzing interaction between the subjects and social impacts shall assist to find the answers of the questions how and why European integration came to the current situation, to a great extent. Explaining this process within the scope of social constructivist approach rather than the integration theory shall provide to take many issues into consideration without getting far from the rational point of view. Furthermore, we will go far beyond the economic dimension of the integration process and it shall be easier to understand this process by the help of concepts such as change, ideas, identity, norms and institutions.

Uluslararası ilişkiler disiplini içinde 1980’ler sonrasında ortaya çıkan toplumsal inşacı yaklaşım, bir önermeler topluluğu olarak günümüzde kendine önemli bir yer edinmiştir. İnşacı yazarlar, maddi unsurlar kadar normatif unsurlar ve yapıların da önemine değinmekte, eylem ve çıkarların oluşumunda kimliğe vurgu yapmakta, “eden” ve “yapının” karşılıklı olarak oluştuğunu iddia etmektedirler. İnşacılık, öznelerarası anlam, normlar, kurallar, kurumlar, söylem ve iletişimsel eylem gibi sosyal ontolojilere odaklanmakta ve bu nitelemelerin, epistomolojik konulara indirgenmesini engellemektedir. Bu yönleriyle inşacı yaklaşım, Avrupa Entegrasyonu üzerine yapılan araştırmalarda bir çıkış noktası oluşturmaktadır. Çünkü inşacı yaklaşım, Avrupa bütünleşmesinin şimdiki duruma nasıl ve neden geldiği gibi soruların cevaplanmasında, özneler arasındaki etkileşimin ve toplumsal etkilerin analizi büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Avrupa bütünleşmesini açıklayan bütünleşme kuramları yerine bu süreci, toplumsal inşacı yaklaşımla açıklamak, daha önce incelenmeyen birçok konunun rasyonel bakış açısından tamamen ayrılmadan ele alınmasını sağlamaktadır. Ayrıca, bütünleşme sürecinin, ekonomik boyutun ötesine geçerek, değişim, fikirler, kimlikler, normlar ve kurumlar gibi temel kavramlar yardımıyla anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.