Toplumsal İnşacı Yaklaşım ve Avrupa Bu¨tu¨nleşmesinin Açıklanmasına Katkıları


BÜYÜKTANIR D.

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, cilt.14, ss.1-24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.1-24

Özet

Uluslararası ilişkiler disiplini içinde 1980’ler sonrasında ortaya çıkan toplumsal inşacı yaklaşım, bir önermeler topluluğu olarak günümüzde kendine önemli bir yer edinmiştir. İnşacı yazarlar, maddi unsurlar kadar normatif unsurlar ve yapıların da önemine değinmekte, eylem ve çıkarların oluşumunda kimliğe vurgu yapmakta, “eden” ve “yapının” karşılıklı olarak oluştuğunu iddia etmektedirler. İnşacılık, öznelerarası anlam, normlar, kurallar, kurumlar, söylem ve iletişimsel eylem gibi sosyal ontolojilere odaklanmakta ve bu nitelemelerin, epistomolojik konulara indirgenmesini engellemektedir. Bu yönleriyle inşacı yaklaşım, Avrupa Entegrasyonu üzerine yapılan araştırmalarda bir çıkış noktası oluşturmaktadır. Çünkü inşacı yaklaşım, Avrupa bütünleşmesinin şimdiki duruma nasıl ve neden geldiği gibi soruların cevaplanmasında, özneler arasındaki etkileşimin ve toplumsal etkilerin analizi büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Avrupa bütünleşmesini açıklayan bütünleşme kuramları yerine bu süreci, toplumsal inşacı yaklaşımla açıklamak, daha önce incelenmeyen birçok konunun rasyonel bakış açısından tamamen ayrılmadan ele alınmasını sağlamaktadır. Ayrıca, bütünleşme sürecinin, ekonomik boyutun ötesine geçerek, değişim, fikirler, kimlikler, normlar ve kurumlar gibi temel kavramlar yardımıyla anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.