Social and Moral Corruption in Point Counter Point and The Time Regulation Institute and Cultural Memory


Creative Commons License

Baktir H. B. , BAYRAM A.

Researcher: Social Science Studies, cilt.5, ss.310-319, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Researcher: Social Science Studies
  • Sayfa Sayısı: ss.310-319

Özet

Bu çalışmanın amacı Ahmet Hamdi Tanpinar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü (1961) ve Aldous Huxley’nin Ses Sese Karşı (Point Counter Point) (1928) eserlerinde sosyal ve ahlaki yozlaşmanın nasıl sunulduğunu incelemektir. Aldous Huxley, Ses Sese Karşı adlı romanında Menipusçu hiciv geleneğini kullanarak I. Dünya savaşı sonrası İngiliz toplumunda gördüğü sosyal ve siyasi yozlaşmalara dikkat çekmektedir. Romanda her bir karakter bir düşüncenin temsilcisidir. Bu nedenle her bir karakter sosyal ve ahlaki bir duruma karşılık gelmektedir. Bu nedenle bu romandaki karakterler, fikirlerin daha özgür bir söylemle kendilerini ifade etmeleri için yazarın yozlaşma olarak gördüğü şeyleri eleştirebilmesi için uygun bir ortam sunmaktadır. Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı eserinde de karakterler bir sosyal ve ahlaki durumun yansımalarıdır. Tanpınar, romanında Bakhtin ve Menipus’un hiciv modelini kullanmaktadır. Romandaki kinayeli anlatı ve çağının düşüncelerinin karakterlerle temsili yazara Türk toplumunda yozlaşma olarak gördüğü şeylere okuyucusunun dikkatini çekmek için özgür bir düşünce alanı sağlamıştır. Huxley ve Tanpınar hiciv geleneğini kullanarak İngiliz ve Türk toplumunda ve İngiliz toplumunda ortaya çıkan yozlaşmaların yeniden anlatıya uyarlanmasında birbirlerine benzer bir tutum sergilemişlerdir. Bahsi geçen romanlardaki bu tutum ve yozlaşmanın örnekleri bu makalede incelenmiştir.