Two Faces of Political Representation: Descriptive and Substantial Representation (Full Text Conference Paper)


Creative Commons License

Inan M.

Aegean Summit 4th International Social Sciences Congress , Muğla, Turkey, 12 - 13 February 2022, pp.203-216

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.203-216
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

This study has been prepared to explain two important types of political representation, descriptive representation and substantial representation and to introduce theoretical discussions and empirical findings on these two. In its most general definition, descriptive representation means that a candidate represents the voters who voted for him in terms of descriptive characteristics such as ethnic, religious, linguistic, gender, age. Substantial representation, on the other hand, is used to describe how a candidate represents the voters who voted for him in terms of their values, ideas and ideology and etc. As can be expected, it is expected that there will be a natural relationship between these two types of representation. Namely, the candidates who represent their voters descriptively, that is, with descriptive features similar to theirs, are expected to better represent the values, thoughts and ideologies of their voters in the policies they produce. Ideally, a candidate would be expected to strongly represent their electorate in both types of representation. However, it should not be forgotten that the realization of political representation depends on many institutional and individual factors. This study will discuss the subject of political representation in general, and descriptive and substantive representation in particular, and the subject of which systemic, institutional and individual factors will strengthen political representation.

Bu çalışma siyasal temsilin iki önemli türü olan betimsel temsil ve konu temsilini açıklamak ve bu iki temsil türündeki teorik argümanları ve ampirik bulguları okuyucuya tanıtmak üzere hazırlanmıştır. Betimseltemsil en genel tanımıyla bir adayın ona oy vermiş seçmenleri etnik, dini, dilsel, cinsiyet, yaş gibi betimsel özellikler açısından temsil etmesini ifadeeder. Konu temsili ise yine bir adayın ona oy vermiş seçmenleri sahip oldukları değer, düşünce ve ideoloji gibi açılardan temsil etmesini anlatmak için kullanılır. Tahmin edileceği üzere bu iki temsil türünün arasında doğal bir ilişki bulunması beklenir. Şöyle ki, seçmenlerinibetimsel olarak temsil eden yani onlarınkine benzer betimsel özelliklere sahip bir adayın ürettiği politikalarda seçmenlerinin değer, düşünce veideolojilerini de başka bir adaydan daha iyi temsil etmesi gerekir. İdealdurumda beklenen bir adayın seçmenlerini her iki temsil türünde de güçlü biçimde temsil etmesidir. Ancak siyasal temsilin gerçekleşmesinin birçok kurumsal ve bireysel faktöre bağlı olduğu da unutulmamalıdır. Bu çalışmagenel olarak siyasal temsil ve özelde betimsel ve konu temsilikonularındaki ve hangi sistemsel, kurumsal ve bireysel faktörlerin siyasal temsili güçlendireceği konularındaki teorik tartışmalara yer verilecektir.