Önsöz: Kayseri’nin Yirminci Yüzyılı


Creative Commons License

Tozoğlu A. E.

Kayseri'nin Yirminci Yüzyılı: Mimarlık ve Kent Kültürü, Asiliskender B,Ceylan B,Tozoğlu A.E., Editör, Abdullah Gül Üniversitesi Yayınları, Kayseri, ss.7-11, 2012

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2012
  • Yayınevi: Abdullah Gül Üniversitesi Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Sayfa Sayıları: ss.7-11
  • Editörler: Asiliskender B,Ceylan B,Tozoğlu A.E., Editör

Özet

Türkiye’nin modernleşme süreci üzerinden incelendiğinde Kayseri, yirminci yüzyılın başına

kadar olan süre.te Osmanlı Tanzimat reformlarının dikkate değer uygulama alanlarından değildir.

Ancak kent, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte geç katıldığı Türkiye’nin modernitesi projesinde

önemli odak noktalarından biri haline gelir. Bu derlemedeki kimi metinlerden izlenebileceği gibi,

kent 1920’lerden itibaren önemli bir devlet yatırımı çeker, bu yatırımlar ve nüfus artışıyla birlikte

kentleşme alanında pek çok planlama denemesi yaşar. Bu deneyimler sırasında kent merkezi

önemli d.nüşümler geçirir. 1980’lerden itibaren de gelişen özel sekt.rüyle “Anadolu Kaplanları”

diye anılan Anadolu’nun önemli sanayi merkezlerinden biri haline gelir. Buna benzer hikâyeler

belki başka Anadolu şehirlerinde de örneklenebilir. Bu noktada Kayseri’yi ilginç kılan ve bu derleme

çalışmasının ilham kaynaklarından biri olan konu; bu modernite sürecin izlerinin eşzamanlı

olarak kentsel ve mimari uzamdan, kültürel, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin yeniden kuruluşuna

değin kendine .zgü –biricik- yönlerinin olmasıdır. Kayseri’de bu sürecin tek bir formülü yoktur.

Her alanda aynı şekilde işlememiştir. Her bağlam, kendine .zgü karşılaşmaları, çatışma ve uzlaşmalarını

doğurmuştur. İşte, bu derlemeyi oluşturan metinler yirminci yüzyılda Kayseri’nin bu kendine

.zgü hallerini anlamak için okuyucuya birer ışık tutmaktadır. Her bir ışık huzmesinin aydınlattığı

yüzey de da, okuyucuya ortak bir hikâyeyi farklı anlatıcılarından dinleme şansı sunacaktır.