Mechanics: Foundations


Borısenok S.

Vysshaya Shkola, Moskva, 2004

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2004
  • Publisher: Vysshaya Shkola
  • City: Moskva
  • Abdullah Gül University Affiliated: No

Abstract

Bordovsky, G., Borisenok, S., Gorohovatsky, Yu., Kondratyev, A., Sukhanov, A., (2004), “Mechanics: Foundations”, Moscow, “Vysshaya Shkola”.