Identification of Acoustical Problems in Multipurpose Music Classrooms using Grid Analysis


Creative Commons License

Aslan A., Oktav A.

14. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 7 - 08 October 2021, pp.155-169

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.155-169
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, çok amaçlı müzik sınıflarındaki akustik problemleri lokal olarak tanılamak için bir prosedür önerilmektedir. Üç farklı okulda birer adet çok amaçlı müzik sınıfı belirlenmiş ve akustik performansları üzerine bir ça- lışma gerçekleştirilmiştir. Bu sınıfların her biri, aynı kampüste kurulu olan ilkokul, ortaokul ve lise binalarındadır. Mekânların akustik performansları araştırıldıktan sonra akustik problemlerin tanılanmasına dönük bir çalışma da gerçekleştirilmiştir. 3 boyutlu bir geometrinin, yine 3 boyutlu kafes yapı- larına bölünmesi ve her bir kafes uzayındaki akustik kalitede sayısal analiz yapılarak akustik niceliklere dair bir değerlendirme yapılması mümkündür. Tanılama için mekânlar önce 2 metre ayrıtlı kafeslere bölünmüştür. Daha son- ra sistematik olarak ayrıtların ölçüleri 1 metreye ve sonrasında 0.5 metreye dü- şürülmüştür. Her bir kafes uzayında T30, EDT, D50, C80, STI değişkenlerinin sayısal değerleri benzetim yolu ile elde edilmiştir. Ayrıt ölçüleri azaltıldıkça mekânlardaki yüzeylere göre tanılanan akustik problemleri de lokalize etmek mümkün olmuştur. Lokalde tanılanan problemlerin azaltılması ve akustik performansın iyileştirilmesi için çözüm önerilerinde bulunulmuştur.