LOW-COST MICROFLUIDICS FOR MONITORING MINIMAL RESIDUAL DISEASE(MRD)


akar ü., İÇÖZ K.

International Summit of Innovation in Medicine-4, 11 - 13 Ekim 2018, ss.43-46

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.43-46