PET Görüntülerinde Akciğer Tümörü Segmentasyonu Yöntemlerinin Karşılaştırılması


ESET K., İÇER S., KARAÇAVUŞ S., YILMAZ B. , KAYAALTI Ö., AYYILDIZ O. , ...More

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO’15, Turkey, 15 - 18 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey