Improper use of Turkish in e-commerce: A101 example


Creative Commons License

Kayasandık A.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.19, pp.162-176, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29000/rumelide.752230
  • Journal Name: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.162-176
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

The language fulfills its original function when used properly. Recently, intuitive communication has been more widely used. It is seen that essential sensitivity is not shown to the subject. Language mistakes are gradually increasing for various reasons. These are spreading very fast, especially with tools such as internet, television, radio, newspaper, magazine, poster, brochure, and social media applications and are becoming more and more normal. Today, when online shopping has started to become widespread, e-commerce sites designed for this purpose have a great responsibility. Language mistakes and sloppy use of the web pages affect both new users and users designed by using these websites as an example, and spread the mistakes. It is seen that language mistakes are mostly made in transferring the information interspersed with product designs and compositions to the web page. It was determined that attention was not paid to completion rules, order of adjectives,spelling and punctuation. An important part of language mistakes arises from the misplacement of the phrases in adjective clauses and lack of possessive suffix in noun clauses. The completion errors, expression disorders, spelling, punctuation and abbreviation errors identified in this study limited to the a101.com.tr web page were grouped and correction suggestions were given. Fixed notices and category titles can be permanently corrected at once with the help of a specialist. Product information can be entered into the database with the correct spelling and in the correct order. Manufacturers can develop applications that can pull product images and product information from their web pages.

 

Dilin asıl işlevini doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, onu kurallarına uygun biçimde kullanmaya bağlıdır. Son zamanlarda sezgiye dayalı anlaşmayla yetiniliyor. Konuya gereken duyarlılık gösterilmiyor. Bunun gibi çeşitli sebeplerle dil yanlışlarına yenileri ekleniyor. Bunlar da özellikle internet, televizyon, radyo, gazete, dergi, afiş, broşür, sosyal medya uygulamaları gibi araçlarla çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve gittikçe kanıksanmaya başlıyor. İnternetten alışverişin yaygınlaşmaya başladığı günümüzde bu amaçla tasarlanan e-ticaret sitelerine de büyük sorumluluk düşüyor. Ağ sayfalarındaki dil yanlışları ve dilin özensiz kullanımı hem bu web sitelerini örnek alarak tasarlanan yenilerini hem de kullanıcıları olumsuz etkilemekte, yanlışların yayılmasına sebep olmaktadır. Dil yanlışlarının çoğunlukla çeşitli tasarımlarla ve kompozisyonlarla ürün ambalajlarına serpiştirilen bilgilerin ağ sayfasına aktarılmasında yapıldığı görüldü. Tamlama kurallarına, sıfatların sırasına, yazım ve noktalama gibi hususlara dikkat edilmediği tespit edildi. Dil yanlışlarının önemli bir kısmı, sıfat tamlamalarındaki tamlayanların yanlış sıralanmasından ve isim tamlamalarındaki iyelik ekinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. a101.com.tr ağ sayfasıyla sınırlı bu çalışmada tespit edilen olumsuzluklar; tamlama yanlışları, anlatım bozuklukları, yazım, noktalama ve kısaltma yanlışlıkları alt başlıklarıyla gruplandı ve düzeltme önerileri verildi. Sabit bilgilendirmeler ve kategori başlıkları bir uzmandan yardım alınarak bir defada kalıcı olarak düzeltilebilir. Ürün bilgileri, doğru yazımla ve doğru sırayla veri tabanına girilebilir. Üreticiler, ürün görsellerini ve ürüne ait bilgileri kendi ağ sayfalarından çekilebilecek uygulamalar geliştirebilirler.