PREPARATION OF EPOXY-CERAMIC POWDER COMPOSITES ACTING AS BINDER FOR CERAMIC ARMOUR PLATE AND OTHER PLATES, AND INVESTIGATING THE EFFECT OF ADDED CERAMIC POWDERS ON ACOUSTIC EMPEDANCE


Bitgen Yılmaz T., Erdem İ.

Savunma Sanayi Sempozyumu ve Sergisi'22, Kayseri, Turkey, 13 - 15 October 2022, pp.229-233

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.229-233
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

Technical ceramics are used in many industrial areas due to their advanced mechanical properties, and they are highly preferred in armour structures thanks to their ballistic performance and lightweight advantages. Technical ceramics can be used as a composite structure with other protective materials, as they can form the armor structure alone. In ballistics, the crucial point is that the acoustic impedance features of each material in the composite structure and the interlayer adhesive that holds these materials together are close to each other in terms of linear energy dissipation. Because healthier and holistic protection against the existing ammunition is only possible if the acoustic impedances of each material are close to each other. Within the scope of the study, it has been tried to increase the acoustic impedance of an epoxy-based adhesive with the ceramic powder additive

and the results are interpreted.

Teknik seramikler gelişmiş mekanik özelliklerinden dolayı birçok endüstriyel alanda kullanılmakta, balistik performanslarından ve ağırlık avantajlarından dolayı da zırh yapılarında oldukça tercih edilmektedirler. Zırh yapısını tek başına oluşturabilecekleri gibi başka koruyucu malzemelerle kompozit yapı olarak da kullanılabilmektedirler. Balistikte kompozit yapı içerisindeki her bir malzemenin ve bu malzemeleri bir arada tutan ara katman yapıştırıcının akustik empedans özelliğinin birbirine yakın olması enerji yayılımının doğrusal şekilde gerçekleşmesi açısından oldukça önemlidir. Çünkü mevcut mühimmata karşı daha sağlıklı ve bütüncül bir koruma ancak her bir malzemenin akustik empedanslarının birbirine yakın olmasıyla mümkündür. Çalışma kapsamında epoksi bazlı bir yapıştırıcının seramik toz katkısı ile akustik empedans özelliğinin arttırılması denenmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.