Foreign direct investment and economic growth: A time series analysis of Turkey, 1979-2011


DOĞAN E.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, ss.239-252, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayısı: ss.239-252

Özet

Bu çalışmada Türkiye için doğrudan yabancı yatırımlarla (DYY) ekonomik büyüme arasındaki ilişki zaman serisi analizi kullanılarak incelenmektedir. Bu çalışmadaki tüm analizlerde, Türkiye için 1979- 2011 dönemini kapsayan doğrudan yabancı yatırımlar ve gayri safi yurtiçi hasılaya ait yıllık veriler kullanılmıştır. Zaman serisi verileri kullanılarak uygulanan ADF birim kök testi sonucuna göre değişkenlerin durağan olmadıkları fakat birinci fark değerlerinde durağan oldukları gözlenmiştir. Bununla birlikte, Johansen eşbütünleşme test sonucu iki serinin eşbütünleşik olduğunu ve DYY ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli pozitif bir ilişkinin devam ettiğini belirtmiştir. Granger nedensellik testi doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme arasında iki yönlü nedensellik ilişkisinin olduğunu ortaya koymuştur.