Phenomenography: A Method for Conceptual Quest in Planning


Kesim B.

43. Dünya Şehircilik Kolokyumu: Planlama, Kavramlar ve Arayışlar, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2019, vol.1, pp.125-149

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.125-149
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

Tekil bilimsel gerçekliğin olmadığı bir dünyada yaşamaktayız. Kentlerdeki olgular her dönem farklı gerçeklik algılarıyla kavranmış ve kavramsallaştırılmıştır. Dolayısıyla, her kentsel araştırma aynı zamanda kavramsal bir arayıştır. Kent ve çevre bilimleri alanında kalıplaşmış araştırma yöntemleri kavram arayışına yönelik bir araştırma yaklaşımı sunmamaktadır. Bu yüzden esnek, yaratıcı ama bir o kadar da bilimselliğinden ödün vermeyen bir araştırma yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışma kavramsallaştırmayı bilimsel yönteme dönüştürme ihtiyacından ötürü, eğitim bilimlerinde ortaya çıkmış Fenomenografi araştırma yöntemini kent, planlama ve tasarım araştırmaları alanına uyarlamayı amaçlamaktadır. Fenomenografibilinen olguların yeniden kavramsallaştırılmasını sağlayacak nitel bir araştırma yöntemidir; ayrıca olguların ve bağlamların sürekli değiştiği kent çevresini anlamak için ideal bir araştırma yaklaşımıdır. Yöntemle kavramların ontolojisine dair yeni epistemolojik varsayımlar üretilir, böylece ilgili olgunun ontolojisine dair yeni bağlamlar elde edilir. Yeni bağlam gerçek kent tecrübeleri üzerinden denetlenir. Böylece kentsel olgular hakkında yeni, bütüncül olgusal-mantıksal çerçeve kurmak ve yeni bakış açılarına ulaşmak mümkün olabilir.