MPS ve FEM tabanlı akışkan-yapı etkileşimi modelinin çoruh nehri üzerindeki ardıl baraj-yıkılma problemine uygulanması


Demir A., Dinçer A. E.

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, vol.3, no.2, pp.64-69, 2017 (Peer-Reviewed Journal)