Ardıl Baraj Yıkılmasının Mansapta Bulunan Elastik Yapı Üzerindeki Etkisinin Yapı-Sıvı Etkileşimi Yöntemi ile İncelenmesi


Dinçer A. E., Demir A.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.4, pp.2659-2667, 2020 (Peer-Reviewed Journal)