Voter Religiosity Promoting Party-Voter Congruence on the ‘Super Issue’ in Turkey


Creative Commons License

Inan M.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.Özel Sayı, pp.271-289, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: Özel Sayı
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.53487/ataunisosbil.826603
  • Journal Name: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.271-289
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

This research was set out to explore empirically party-voter congruence on the super issueof Left-Right (L-R) ideological positioning from a responsiveness perspective in Turkey. It aims to reveal the extent political parties respond to voters’ movement in the ideological spectrum and the role of voter religiosity in determining the magnitude of this response. This research covers a period exceeding half a century consisting past eighteen general elections held between 1950 and 2018. It combines party-level and individual-level data acquired from Manifesto Project (MP) and World Values Survey (WVS) datasets respectively. Findings suggest that voter religiosity plays an important role in maintaining party-voter ideological correspondence in Turkey. The level of voter religiosity determines the extent political parties align themselves with their own voters’ ideological preference as well as dealign themselves from that of the most voted rival political party voters. 

Bu araştırma Türkiye'de Sol-Sağ ideolojik konumlanma ‘süper meselesine’ ilişkin parti- seçmen uyumunu cevap verebilirlik perspektifinden ampirik olarak araştırmak için yapılmıştır. Çalışma siyasi partilerin seçmenlerin ideolojik yelpazedeki hareketlerine ne ölçüde cevap verdiğini ve bu cevabın büyüklüğünü belirlemede seçmen dindarlığının rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu araştırma, 1950 ile 2018 yılları arasında yapılan on sekiz genel seçimden oluşan yarım asrı aşan bir dönemi kapsamaktadır. Araştırma sırasıyla Manifesto Projesi ve Dünya Değerler Araştırması veri setlerinden elde edilen parti düzeyinde ve bireysel düzeydeki verileri birleştirmektedir. Bulgular Türkiye'de parti-seçmen ideolojik uyumunun sağlanmasında seçmen dindarlığının önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Seçmen dindarlığı düzeyi siyasi partilerin kendi seçmenlerinin ideolojik tercihlerine ne ölçüde uyum sağladığını ve aynı zamanda en çok oy alan rakip siyasi parti seçmenlerininkinden ne ölçüde uyumsuzlaştığını belirlemektedir.