Moral Conviction; its Components, relation to Courage and Justice Sensitivity


Creative Commons License

Yalçındağ B., Aktan T., Iğdeci B.

Sosyal Psikolojide Ahlak Çalışmaları Ulusal Sempozyumu (SPAUS), Van, Turkey, 26 - 27 November 2021, pp.103-111

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.103-111
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

Moral conviction (MC) is individuals’ salient attitudes about right and wrong. In this study, we examined the validity and reliability of MC scale along with the basic principles of MC, courage, and justice sensitivity. Five hundred and twenty-one university students responded questions about demographical variables, scales of moral conviction, courage, and justice sensitivity. The findings indicated that the MC scale was valid and reliable; and related to the basic principles of MC. Results also revealed that with the increase in courage and justice sensitivity from the perspective of the victim, MC also increases. In general, it has been shown that the principles of objectivity and universality proposed in the literature, along with the principles of security and risk suggested in this study, are also components of MC. Moral courage, defined as expressing one's values despite negative consequences, is a predictor of MC, which is associated with extreme behaviors. The relationship of MC with victim sensitivity suggests that, unlike the general definition of morality, having an MC has a direct relationship with the self.

Ahlaki kanaat (AK), doğru ve yanlış konusunda bireylerin sahip olduğu belirgin tutumlardır. Bu çalışmada, AK ölçümün geçerlik ve güvenilirliği ile birlikte, AK’ın temel ilkeleri, yüreklilik ve adalete duyarlılık arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Beş yüz yirmi bir üniversite öğrencisinden, AK, yüreklilik ve adalete duyarlılık ölçekleriyle birlikte demografik bilgiler toplanmıştır. Bulgular, AK ölçümünün geçerli ve güvenilir olduğuna işaret etmiş; AK’ın temel ilkeleriyle ilişkili olduğunu, yüreklilik ve mağdur bakış açısından adalete duyarlılıktaki artışla beraber AK’ın da arttığını göstermiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde, yazında önerilen tarafsızlık ve evrensellik ilkesiyle birlikte, bu çalışmada öne sürülen güvenlik ve risk ilkelerinin de AK’ın bir bileşeni olduğu gösterilmiştir. Bulgular, olumsuz sonuçlara rağmen değerlerini ifade etme olarak belirtilen ahlaki yürekliliğin, güçlü bir tutum olduğu için uç davranışlar gösterme ile ilişkilendirilen AK’ın bir yordayıcısı olduğuna işaret etmiştir. AK’ın mağdur duyarlılığı ile olan ilişkisi ahlakın genel tanımından farklı olarak, AK sahibi olmanın benlikle doğrudan ilişkisi olduğunu düşündürmektedir.