Erken Hristiyanlık Dönemi’nden Mübadeleye Kayseri’de Kültürel Süreklilik: Develi’nin Çok Katmalı Kimliğini Oluşturan İzler Üzerine Bir İnceleme


AKGÜN S. N. , KEVSEROĞLU Ö.

Koruma: Geçmiş Bugün Gelecek Arasındaki Diyalog, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye