DOĞAL PUZOLANLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİVE KATKI MALZEMESİ OLARAK BETON DAYANIMINAETKİSİ


Uzun O., KORKANÇ M., UZAL B.

Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10 - 14 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri