SUPPLIER SELECTION WITH SWARA-TOPSIS: A CASE STUDY ON A MANUFACTURING COMPANY


Madenoğlu F. S.

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ , Osmaniye, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.2233-2239

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Osmaniye
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2233-2239
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

 The choice of supplier is the process of selecting the supplier to supply the materials required for the production of the finished product. The selection of the best and/or most appropriate supplier is based on the evaluation of supplier capabilities. Multiple factors are considered in the process of evaluating suppliers' capabilities. In this study, we determined the weight of the criteria which were taken into consideration in the selection of suppliers in an environment where more than one decision maker with the step by step Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA) method and the supplier selection was made by TOPSIS method. The presented method was applied to a manufacturing company


Tedarikçi seçimi, firmanın nihai ürünün üretiminde gerekli olan malzemelerin  temin edileceği tedarikçinin seçilmesi sürecidir. En iyi ve/veya en uygun olan tedarikçinin seçimi,tedarikçi yeteneklerininn değerlendirilmesine dayanmaktadır. Tedarikçilerin yeteneklerinin değerlendirilmesi sürecinde birden fazla faktör dikkate alınmaktadır. Bu çalışmada,  Adım Adım Ağırlık Değerlendirme Oran Analizi (SWARA) yöntemi ile birden fazla karar vericinin olduğu bir ortamda tedarikçi seçiminde dikkate alınan kriterlerin ağırlıkları belirlenmiş ve TOPSIS yöntemi ile de tedarikçi seçimi yapılmıştır. Sunulan yöntem bir üretim işletmesine uygulanmıştır.