Belief in conspiracy theories and COVID-19 pandemic


Creative Commons License

Akkurt S. B., Yalçindağ B.

Kocatepe Beşeri Bilimler Dergisi, vol.1, no.2, pp.12-47, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Kocatepe Beşeri Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.12-47
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

AbstractIn this review article, the widespread acceptance of conspiracy theories and their consequences are examined, considering current literature. The factors affecting the belief in conspiracy theories are discussed in terms of both individual and social factors. Firstly, some factors that predict belief in conspiracy theories are emphasized. These are perceived threat level, feelings of stress and uncertainty, conspiracy mindset, poor critical thinking skills, a predisposition to intuitive thinking, the illusion of explanatory depth, and the need for uniqueness. The article also focuses on how the worldwide catastrophe created by the COVID-19 pandemic promotes belief in conspiracy theories. The link between the pandemic and the conspiracy mindset was stressed after addressing the influence of infor-mation pollution on the dissemination of conspiracy theories. Lastly, the impact of trust in science, government, and institu-tions on belief in conspiracy theories and compliance with pandemic measures has been evaluated. 


Bu inceleme makalesinde, komplo teorilerine inancın neden yaygın olarak kabul gördüğü ve ne tür sonuçlara neden olduğu güncel literatür ışığında incelenmiştir. Komplo teorilerine inanç üzerinde etkili faktörler hem bireysel hem de toplumsal unsurlar ekseninde tartışılmıştır. Makalenin ilk kısmında, komplo teorile-rine inancı yordayan bazı unsurlar üzerinde durulmuştur. Bunlar, algılanan tehdit düzeyi, stres ve belirsizlik hissi; komplocu zihin yapısına sahip olma, zayıf eleştirel düşünme becerisi ve sezgisel düşünme yatkınlığı, açıklayıcı derinlik yanılsamasına kapılma ve benzersizlik ihtiyacıdır. Makalenin devamında, KOVİD-19 pan-demisinin neden olduğu küresel krizin komplo teorilerine inancı nasıl beslediği incelenmiştir. Pandemi üzerine komplo teorileri-nin yayılmasında bilgi kirliliğin etkisi tartışıldıktan sonra, KOVİD-19 pandemisi ve komplocu zihin yapısı ilişkisi üzerinde durul-muştur. Son olarak, bilime, hükümete ve kurumlara duyulan güvenin pandemiye yönelik komplo teorilerine inanma ve pandemi tedbirlerine uyma davranışına etkisi tahlil edilmiştir.