EFFECT OF HEAT TREATMENTS ON THE BOND STRENGTH OF COLD ROLL BONDED SN COATED STEELS


BAL B. , Kapcı M. F.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 18 - 20 Ocak 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri