THE EFFECT OF SEWAGE SLUDGE ASH AND POLYPROPYLENE FIBER INCLUSIONS ON BEARING CAPACITY OF SAND


Fedakar H. İ., Güllü H.

Uluslararası Katılımlı 7. Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2017, pp.1-12

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-12
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

Sewage sludge ash (SSA), produced by the incineration of dewatered sewage sludge at wastewater treatment plants, causes some environmental problems such as air pollution and environmental pollution as a result of landfilling. In addition, due to rapid urbanization and population growth in recent years, the management of SSA and investigation of its reusability have become more important. Therefore, in this study, the reuse of SSA for improving the bearing capacity of polypropylene fiber (PF) reinforced poorly-graded sand was investigated through California bearing ratio (CBR) tests, commonly used for determining some design parameters for geotechnical projects such as bearing capacity. During this study, the samples with various dosage rates of SSA (0%, 10%, 15%, 20% and 30%) and PF (0%, 0.5% and 1%) were prepared. Some samples were subjected to CBR tests after a curing period of 7 days since SSA has pozzolanic properties. It is observed from CBR tests that SSA inclusion affects the bearing capacity of sand material. Furthermore, because of pozzolanic content of SSA, the cured samples yield higher CBR values in comparison to the samples with no curing. Unlike SSA, the addition of PF results in a decrease in CBR of cured samples. On the basis of the testing results obtained, it is concluded in the present study that SSA could be employed as a stabilization material for improving the bearing capacity of sand

Atıksu arıtma tesislerinde, kurutulmuş atıksu çamurunun yakılması ile elden edilen atıksu çamuru külü (AÇK), beraberinde depolamanın (landfilling) da sonucu olarak hava kirliliği ve çevre kirliliği gibi bazı çevresel sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca, son yıllardaki hızlı kentleşme ve nüfus artışından dolayı, AÇK’nın yönetimi ve yeniden kullanılabilirliğinin araştırılması daha da önem kazanmaktadır. Bundan dolayı, bu çalışmada, AÇK’nın polipropilen fiber (PF) ile güçlendirilmiş kötü derecelenmiş kumun taşıma gücünün iyileştirilmesinde kullanılabilirliği, geoteknik projeler için taşıma kapasitesi gibi bazı tasarım parametrelerinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan Kaliforniya taşıma oranı (CBR) deneyleri ile araştırılmıştır. Çalışma kapsamında, farklı oranlarda AÇK (%0, %10, %15, %20 ve %30) ve PF (%0, %0,5 ve %1) içeren numuneler hazırlanmıştır. Kullanılan AÇK puzolanik bir malzeme olduğundan, kür etkisini incelemek için, bazı numuneler 7 günlük kürleme süresinden sonra CBR deneyine tabi tutulmuştur. Yapılan CBR deneylerinde, AÇK kullanımının, kumun taşıma gücünü etkilediği gözlenmiştir. Ayrıca, AÇK’nın puzolanik içeriğinden dolayı, küre maruz bırakılan numunelerde, kürsüz numunelere kıyasla daha fazla CBR değeri elde edilmiştir. AÇK’nın aksine, PF katkısı, küre maruz kalan numunelerin CBR değerlerinde bir azalmaya sebep olmuştur. Elde edilen deney sonuçlarına dayanarak, bu çalışmada, AÇK’nın, kumun taşıma gücünü artırmak için stabilizasyon malzemesi olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.