The Bibliography Essay of Turkish Personal Names


Kayasandık A.

Journal of Strategic Research in Social Science, vol.5, no.1, pp.57-90, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.26579/josress-5.1.5
  • Journal Name: Journal of Strategic Research in Social Science
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.57-90
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

The bibliographies in which the studies on the same subject are listed with specific criteria are one of the main reference sources of academic studies. Apart from the bibliography study of A. Esat Bozyiğit on Turkish noun science which was published in 1995, the master's thesis prepared by Dilek Keleş in 1996 and the study of Saim Sakaoğlu "Name Science I Prologue" in 2001, unfortunately there is no tidy bibliographical source. Recent bibliographies of sub-branches are needed in recent years due to the increase in special studies related to the sub-branches of name science rather than general science of names. This work are related to the names of science of names of people (anthroponomy), science of land names (toponym), science of mountain names (horonym), and science of water names, all of which are sub-parts of names of science (onomastics). Titles, nicknames and surnames are also included in the study area of anthroponics. This essay is limited to Turkish person names. Person names have a privileged place among the names because they contain very important issues related to the social and cultural qualities of the nation. The resources related to this bibliography experiment that are books / booklets, dictionaries, theses, articles, papers, newspaper articles, person names in the global network dictionaries and software / applications are organized with sub-titles. Although initially prepared for commercial purposes and not being scientific, some smart mobile phone applications were included in the study, which could be useful in evaluating the field. There are undoubtedly a number of shortcomings in this essay which includes sources of Turkish names.

Aynı konuda yapılan çalışmaların belirli ölçütlerle sıralandığı bibliyografyalar, akademik çalışmaların temel başvuru kaynaklarından biridir. Türk ad bilimi konusunda A. Esat Bozyiğit'in 1995'te yayınlanan bibliyografya çalışması, Dilek Keleş'in 1996'da hazırladığı yüksek lisans tezi ve Saim Sakaoğlu'nun -ad bilimi çalışmalarından da bahsettiği- 2001 yılında yayınlanan "Türk Ad Bilimi I Giriş" adlı eseri dışında ne yazık ki derli toplu bibliyografik kaynak yoktur. Son yıllarda genel ad biliminden ziyade ad biliminin alt dallarıyla ilgili özel çalışmaların artması ve mevcut kaynakçaların eski olması sebebiyle alt dallara ait güncel bibliyografyalara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma; kişi adları bilimi (antroponim), yer adları bilimi (toponim), dağ adları bilimi (horonim) ve su adları bilimi (hidronim) gibi alt dalları olan ad bilimin (onomastik) kişi adları bilimiyle ilgilidir. Unvanlar, lakaplar ve soyadları da antroponimin inceleme alanına dâhildir. Bu deneme, Türkçe kişi adlarıyla sınırlıdır. Milletin sosyal ve kültürel nitelikleriyle ilgili çok önemli hususları içermesi nedeniyle kişi adlarının isimler arasında ayrıcalıklı bir yeri vardır. Bu bibliyografya denemesinde konuyla ilgili kaynaklar; kitaplar/kitapçıklar, sözlükler, tezler, makaleler, bildiriler, gazete yazıları, genel ağdaki kişi adları sözlükleri ve yazılım/uygulamalar alt başlıklarıyla sıralandı. Her ne kadar öncelikle ticari amaçlarla hazırlanmış, bilimsellikten uzak olsa da alan itibariyle yine de değerlendirilmesinde yarar olabilecek çalışmalarla bazı akıllı cep telefonu uygulamaları da listeye alındı. Türkçe kişi adlarına dair kaynakları içeren bu denemede şüphesiz birtakım eksiklikler vardır.