Kentleşme ve Kentli Olma Kapsamında Kentli Haklarının Rolü ve Mekânsal Yapıya Etkisi


AYTEN A. M.

İnşaat Mühendisleri Odası Bülteni-Adana, no.3, pp.16-22, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)