Aphrodisias Antik Kenti Alan Yönetim Planı 2014-2018


Creative Commons License

Aksoyak Ö. D., Karaman A., Köroğlu G., Erbaş A. E., Erbey Y. D., Özgür E. F.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2012
  • Publisher: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları
  • City: İstanbul
  • Abdullah Gül University Affiliated: No

Abstract

Alan Yönetim Planı; sit alanları, ören yerleri, özellikli doğal alan ortamlarıyla bütünlük içinde etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, belirlenen bir vizyon ve çeşitli temalar çerçevesinde geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması, planlama ve koruma konusunda yetkili, merkezi ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdüm sağlanmasını amaç edinen ve sınırları ilgili idarelerin görüşleri alınarak belirlenen bir rehber niteliğindedir. Dünya Miras Listesinde yer alan sit alanlarının yönetim planlarına sahip olması, dünya mirası olarak onaylanıp tescil edilmesi için gerekli bir dokümandır. Alan Yönetim Planı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geyre Vakfı arasında 08.11.2007 tarihinde imzalanan protokol kapsamında MSGSÜ, Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışma ekibi tarafından 2011 yılında çalışmalara başlanmış ve hazırlanmıştır.