Interpersonal Trust as a Determinant of Government-Voter Ideological Congruence (Full Text Conference Paper)


Creative Commons License

Inan M.

5th International Aegean Conferences (On Social Sciences & Humanities), İzmir, Turkey, 25 - 26 February 2022, pp.179-192

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.179-192
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

Trust has long been a question of great interest in a wide range of scientific fields. Trust in other individuals in the society as well as trust in state institutions clearly represent two different dimensions of trust. These dimensions are horizontal and vertical trust respectively. Horizontal trust is defined as one’s confidence to the fellow members of the society. This represents feeling of trust towards people one does not know from the immediate family or kinship-based small society. On the other hand, vertical trust represents one’s reliance on a type of government in general or its one or more institutions in particular. This research questions the relationship between interpersonal trust and government-voter ideological congruence. The findings show that there is no statistically significant and positive relationship between interpersonal trust and government-public ideological congruence. 

Güven, uzun zamandır çok çeşitli bilimsel alanlarda büyük ilgi gören bir olgu olmuştur. Toplumu oluşturan diğer bireylere ve devlet kurumlarına duyulan güven, güvenin iki farklı boyutunu açıkça temsil etmektedir. Bu boyutlar sırasıyla yatay ve dikey güvendir. Yatay güven, kişinin toplumun diğer bireylerine olan güveni olarak tanımlanır. Bu, yakın aileden veya akrabalık temelli küçük toplumdan tanımadığı kişilere karşı duyulan güven duygusunu ifade eder. Öte yandan, dikey güven, kişinin genel olarak bir hükümet çeşidine veya özel olarak bir veya daha fazla hükümet kurumuna olan güvenini temsil eder. Bu araştırma, kişilerarası güven ile hükümet-seçmen ideolojik uyumu arasındaki ilişkiyi sorgulamaktır. Bulgular, kişilerarası güven ile hükümet-seçmen ideolojik uyumu arasında istatistiki anlamda önemli ve pozisitif bir ilişki olmadığını göstermektedir.