Glanzmann Trombastenili Hastalarda Lökositlerdeki ß2 Integrin Ekspresyon Düzeylerinin Akım Sitometri ile Ölçülmesi


Saraymen B., Saraymen E., Muhtaroğlu S., Köker Y., Sarper N., Zengin E., ...More

V.Yasam Bilimleri Kongresi, Kayseri, Turkey, 21 - 22 February 2020, pp.38

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.38
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes