Kültürel Peyzajın Kent Hafızasındaki Sürekliliğinin İncelenmesi; Kayseri Derevenk – Gesi – Koramaz Vadi Köyleri Örneği


Kevseroğlu Ö., Ayataç H.

1. Uluslararası 7. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2019, pp.10-11

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.10-11
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

19. yüzyıl sonunda Kayseri Sancağı’nın nüfusunun 3’te 1’ini gayrimüslimlerin oluşturduğu bilinmekle birlikte günümüzde değişmiş olan demografik yapı, yüzyılların birikimi ile oluşmuş bu kentsel hafızanın kesintiye uğramasına neden olmuştur. Bu çalışma kapsamında, 19. yüzyıldan günümüze kadar Kayseri’nin gayrimüslim - müslim toplumunun bir arada yoğun olarak yaşadığı yerleşimler üzerinden kültürel peyzaj ögelerini ortaya çıkaran toplulukların kollektif yaşam izlerini sürmek hedeflenmektedir. Kayseri’nin kuzeydoğusunda yer alan Derevenk, Gesi ve Koramaz vadilerinde bulunan 14 (on dört) kırsal karakterdeki yerleşimlerin kültürel peyzaj bağlamında somut ve somut olmayan kültür varlıkları üzerinden, bütüncül bir perspektifle ilişki ağlarını incelemek, her bir yerleşimin 19. yüzyıldan günümüze kadar gelen ve kültürel peyzaj ögelerini oluşturan varlıklar, yapılacak olan yazılı ve sözlü tarih çalışmaları ile bu yörede yaşayanların kent hafızasındaki izleri, insan ve çevre arasındaki ilişkilerin çeşitliliği, bu ilişki ağlarının sürek-liliği/sizliği yapılacak olan kültürel haritalamalar ile aktarılacaktır. Yapılacak olan bu çalışmayla Kayseri’nin kültürel peyzajında etkili olan ve bir dönemin izlerini taşıyan yerleşimlerin sahip olduğu kültürlerarası diyalogun gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenmektedir.