Identity Integration of Muslim-Feminist Women in Turkey


Akkurt S. B.

Presentation, pp.395-396, 2018

  • Publication Type: Other Publication / Presentation
  • Publication Date: 2018
  • Page Numbers: pp.395-396
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Müslüman ve feminist kimlikler, çoğunlukla birbiriyle uyumlu olarak algılanmayan, aksine çatışma içinde olan kimlikler olarak görülür. Lakin günümüzde, iç ve dış grupların yönelttiği ön yargıya rağmen, kendini hem Müslüman hem de feminist olarak tanımlayan kadınların sayısında bir artış gözlemlenmektedir. Bu projede iki çalışma yaparak Müslüman kadınların, Müslüman-feminist kimlik entegrasyonunu yordayan faktörleri inceledik.
Yöntem: İlk çalışmada, korelasyon yöntemi kullanarak dindarlık, dini sorgulama, feminizme yönelik tutum, feminist algısı ve Müslüman-feminist kadınlara aşinalık faktörlerinin Müslüman-feminist kimlik entegrasyonu ile ilişkisine baktık. Đlkinin bulgularına dayanarak geliştirilen ikinci çalışmada ise, deneysel yöntem kullanarak feminist bilginin kullandığı referansların (dini/seküler) ve aktarıldığı kaynağın (dindar/seküler) kimlik entegrasyonunu nasıl etkilediğine baktık.
Bulgular: İlk çalışmada, dindarlık ve dini sorgulamanın, Müslüman-feminist kimlik entegrasyonu ile bir ilişkisi olmadığı, sadece feminizme yönelik tutum, feminist algısı ve Müslüman-feminist kadınlara aşinalık faktörlerinin kimlik entegrasyonunu anlamlı bir şekilde yordadığını bulduk. İkinci çalışmada ise, feminist bir metnin kullandığı referans İslami bilgiler olunca, Müslüman kadınların kimlik entegrasyonun daha yüksek olduğu, bu bilgiyi aktaran kaynağın ise entegrasyona anlamlı bir etkisi olmadığını bulduk. Aracı değişken (mediation) analizlerine göre, feminist bilginin kullandığı referansın İslami bilgiler olması, Müslüman-feminist kadınlara olan benzerliği arttırmış, bu benzerlik daha sonra yüksek kimlik entegrasyonunu yordamıştır. Ayrıca, her iki çalışmada, yüksek kimlik entegrasyonunun kolektif eylem niyetlerini yordadığı bulunmuştur.
Tartışma: Birçok insanın çoklu kimliklere sahip olduğu bir devirde, kimlik uyumunun (çatışmanın aksine) bireylerin sağlığına olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada da, bu uyumu yordayan faktörleri bularak Müslüman kadınların Müslüman-feminist kimlik konusunda kimlik entegrasyonuna katkı sağlamaya çalıştık. Ayrıca entegrasyonun, Müslüman kadınları kolektif eyleme geçirecek önemli bir faktör olduğunu bularak, toplumsal konularda Müslüman kadınları mobilize etmek isteyen STK’lara önemli bir bulgu sunmuş olduk.
Anahtar Sözcükler: müslüman, kadın, feminist, kimlik, entegrasyon