Yüksek-Hızlı Tren Hizmetinin Türkiye’de Turizm Sektörüne Etkileri Üzerine Bir İnceleme


Baş A.

23. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Eskişehir, Turkey, 30 May - 01 June 2024, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye’de 2003-2023 yılları arasında Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-İstanbul, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas şehirleri arasında 1.052 km’lik YHT hattı çift hatlı olmak üzere ya yeni bir hat olarak döşenmiş ya da mevcut hat rehabilite edilmiştir. YHT hizmetinin; zaman, mekân, maliyet gibi farklı bileşenlerde sosyal, demografik ve ekonomik alanlarda etkileri bulunmakla birlikte bilhassa zaman yönünden sağladığı tasarruflarla turizm sektörü ve turistler için önemli bir hizmet kullanım aracı olarak ön plana çıkmaktadır. Turizm odakları ve destinasyonları; bölgelerin sahip oldukları tarihi ve kültürel değerlerin, önemli sosyal örgütlenmeler ve mekânsal örüntülerin, kongre, fuar, sergi gibi alternatif hizmet sunumu imkânlarının mevcudiyetine göre turizm pastasından pay almaktadır. Bu noktada odakların ya da destinasyonların turistler tarafından seçimleri; cazibeleri, sunum şekilleri ve erişilebilirliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Farklı ulaşım türleriyle yüksek erişilebilirlik düzeyine sahip odak ve destinasyonlar daha çok tercih edilmekte ve turizm pastasından daha fazla pay almaktadır. Yeni ulaşım türlerinin mekânsal organizasyona katılmalarıyla birlikte bölgelerin sahip olduğu turizm potansiyelleri de artan erişilebilirliğe bağlı olarak ekonomik aktivitelere katılmakta ve gelişmektedir. Bu çalışmanın amacı, YHT’nin bölgelerarası erişilebilirliğe ve turizme yönelik etkilerini ve potansiyellerini mevcut ve planlanan YHT hatları üzerinden ortaya koymaktır. Çalışmada; YHT hizmetinin Türkiye’de hizmet sunumlarına yapacağı etki incelenirken, aynı zamanda ekonomik olarak da turizm sektörüne katkıları çalışılmaktadır. YHT’nin Türkiye’de turizm sektörüne ve hizmet sunumuna yönelik gerek mevcut hatlar gerekse de inşaatı devam eden ve planlanan hatlar üzerinden etkilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Çalışma ile YHT hatlarının geçtiği ve istasyonların bulunduğu şehirlerin mevcut turizm verileri ve turizm alanları incelenerek geleceğe yönelik yerçekimi tabanlı model ile kestirimler yapılarak muhtemel yolculuk talep durumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Yolculuk talep durumuna göre de şehirlerin turizm sektöründen elde edeceği kazanç, günlük geceleme miktarı, ziyaretçi sayısı verileriyle ortaya konulmuştur.