Kayseri Derevenk, Gesi and Koramaz Valley Villages as Living Cultural Landscapes


Kevseroğlu Ö.

Düşünen Şehir, no.18, pp.155-161, 2023 (Non Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Letter
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Düşünen Şehir
  • Page Numbers: pp.155-161
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

Kayseri kenti sınırlarında, Melikgazi ilçesinde yer alan Derevenk- Gesi ve Koramaz Vadileri ve içerisinde bulunan yerleşimler, Gayrimüslim – Müslüman nüfusun bir aradaki yaşamlarını 20. yüzyılın başlarına kadar devam ettirebilmiş ve bunun sonucu olarak somut ve somut olmayan kültür mirası değerleri açısından zengin coğrafyalardır. Derevenk, Gesi ve Koramaz Vadileri mübadele ve tehcir yıllarına kadar Ermeni, Rum ve Türklerin bir arada yaşadığı, ortak yaşam kültürünün benimsediği yerler olarak bilinmekle birlikte; bu üç vadide sadece 14 kırsal yerleşim alanı (Şekil 1) günümüzde varlıklarını fiili olarak sürdürebilmektedir. Bu kırsal karakterdeki yerleşimler; çeşitli doğal, sosyo – kültürel ekonomik, siyasi vb. nedenlerden dolayı nüfus kaybına uğramıştır. Bu kayıplara rağmen her yerleşim, kendine özgü üretim peyzajı ve doğaya bağlı bilgi ve pratikleri ile geçmiş yaşamına ışık tutmaktadır.