TÜRKİYE PERAKENDE ELEKTRİK PİYASASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


Güven F. , Oğuz F.

ENERJİ EKONOMİSİ - POLİTİKA PİYASA VE DÜZENLEME, Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Editör, Umuttepe, İstanbul, ss.133-146, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Umuttepe
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.133-146
  • Editörler: Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Editör

Özet

Bu kitap Türkiye’deki ve dünyadaki enerji politikaları, enerji piyasaları ve düzen- lemeleri konularında çeşitli bölümlerden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümün- de Türkiye’nin milli enerji ve maden politikası; ikinci bölümünde enerji jeopoliti- ği; üçüncü bölümünde ise enerji ve makroekonomi ilişkisi üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde, enerji yatırımlarının finansmanındaki geleneksel ve alternatif metotlardan bahsedilirken beşinci bölüm ise Türkiye’de yenilenebilir enerjinin analizi üzerine odaklanmıştır. Kitabın altıncı ve yedinci bölümlerinde sırasıyla enerji talebi- nin modellenmesi ve enerji fiyatları üzerinde durulmuştur. Sonraki bölümde, Türkiye perakende elektrik piyasası üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Enerji verimliliği ile enerji tüketimi konularındaki çalışmalar ise kitabın dokuzuncu ve onuncu bölüm- lerini oluşturmaktadır. On birinci bölüm Çevresel Kuznets Eğrisi ve enerji tüketimi hakkındayken, on ikinci bölümü elektrik kesintileri ve ekonomik maliyeti üzerinedir. Kitabın son bölümü ise enerji bağımlılığı ve enerji politikaları şeklindedir.